woensdag 10 juni 2015

Onthullingsavond Secret Sister Program 2014/2015

Foto-impressie
Nog voor de ochtend om is, staat alles klaar voor vanavond.
Zal het weer net zo'n mooie avond worden als vorig jaar?


De tafel wordt voller en voller ...

Kom binnen, kom binnen ...
Wat fijn dat er ook gasten/belangstellenden waren.
Wees welkom!


Nog een cadeautje erbij.


Even een onderonsje 


Ja, ik mag vanavond helpen met koffie en thee schenken;
wil je een kopje koffie of thee?


Wat een officiële foto, hè ...


Zo, weer snel verder ...

Secret Sisters en gasten/belangstellenden bij elkaar.
Wat mooi, wat fijn!
Vol verwachting klopt ons hart ...

Gerry Velema (van de Bemoedigingssite) was de spreekster van deze avond.
Ze werd vergezeld door Hanna Swart, ook van de Bemoedigingssite.


Ja, ja, ik kon er gelukkig ook nog bij zijn.

Oeps, betrapt ...
Nee, hoor Magda, de lekkere hapjes stonden ervoor.


In de hal was een boekentafel met boeken/boekjes van Gerry Velema


Christine, onze pianiste,
samen met Heleen en Willeke ...
want ja, een Moment van Aanbidding mag op deze avond natuurlijk niet ontbreken.
Hem komt immers alle lof en eer toe!Twee getuigenissen.
De jongste deelneemster en de oudste.
18 jaar en 81 jaar.
Hoe mooi, hoe bijzonder!


Gerry sprak over groot en klein.
Groot worden door klein te zijn.


En dan is het tijd voor de onthulling.
Wie heeft wie?
Spannend!

Gerry pakt de eerste twee cadeautjes.

En zo mogen Hanneke en Theresa samen naar voren komen en aan de hand van enkele aanwijzingen, die op het briefje staan dat op het cadeautje zit, raden wie hun Secret Sister was afgelopen jaar. 


Dan Willeke en Ingeborg ...

Rina en Carina ...

Demi en Silvia ...

Anneke en Klaziena ...

Dan Sipke en Evelien ...

Magda en Marleen ...
Wat is dit gedeelte toch leuk en wat komen er ook nog mooie getuigenissen uit voort.

Iris en Rianne ...

Eva en Jacqueline ...

Lisette ...

Heleen ...

En dan als laatsten Bertina en Gabriëlle ....


En alles gebeurt onder 'het wakend oog' van Dineke en Theresa ...


De grootste verrassing was denk ik voor mijzelf.
Iedere Secret Sister had een bloem meegenomen en daar was een prachtig boeket van gemaakt speciaal voor mij met nog een cadeautje erbij.
Ik was diep ontroert!


En alles zou natuurlijk niet mogelijk geweest zijn als onze geluidsman Dick er niet was geweest.
Dank je wel, Dick, dat je het opnieuw aandurfde om zo een hele avond als man alleen tussen al die vrouwen te vertoeven.


En zo kunnen we weer terugkijken op een prachtige avond waarin opnieuw heel duidelijk naar voren kwam hoe ontzettend belangrijk het is om elkaar te bemoedigen.
Ook iedere gast ging naar huis met een kleinigheidje.


De avond mochten sloten we af zoals we begonnen waren, met gebed.


O Heer,
laat ons iedere dag wat liefde brengen
in de wereld om ons heen;
wat licht en warmte verspreiden
op elke plek die onze voet betreedt.

Laat ons zo wat vreugde brengen
in het leven van een ieder die we ontmoeten,
zodat wat er is aan eenzaamheid, verdriet of pijn
met een stukje van U wordt omkleed.

– Amen –

Foto's: Evelien van Kempen

zaterdag 25 oktober 2014

Ideetje ...

Iedereen die meedoet aan het programma ontvangt een uitgebreide brief met allerlei informatie van je Secret Sister en het meest belangrijkste, ook gebedspunten.
Om de gebedspunten wat meer bij de hand te hebben, is het misschien een idee om onderstaande afbeelding even te kopiëren en uit te printen en daar de gebedspunten op te schrijven.
Dit 'kaartje' kun je dan heel makkelijk in bijvoorbeeld je Bijbel bewaren en zo heb je de gebedspunten van je Secret Sister altijd bij de hand.
Zelf een kaartje maken naar je eigen smaak is natuurlijk ook een mogelijkheid.zondag 8 juni 2014

De Onthullingsavond

En toen was het zover.
We waren er al vroeg, 18.00 uur, om de hand te kunnen leggen aan de laatste dingetjes.
Koffie en thee zetten, alle lekkere dingetjes op de daarvoor bestemde bordjes, gordijnen dicht, kaarsjes aan.
Het geluid werd aangesloten, microfoons, soundcheck.
Toen Marianne Grandia (onze spreekster) arriveerde, namen we even de tijd voor gebed en al snel was het half acht.
Allemaal heerlijke hapjes, 
waaronder de befaamde spekkoek van Lina

Hoewel de zenuwen aardig door mij heen gingen, voelde het goed.
Ik ben blij met dit programma, hoewel ik ook weet dat er zijn die moeite hebben met het ‘Secret’, het geheime zusters zijn van elkaar.
Die het moeilijk vonden/vinden om persoonlijke dingen te delen met iemand die ze niet of niet goed kenden.
En toch ...
Het ‘Secret’ is maar beperkt en deze avond zal onthullen wie wie heeft; wie voor wie heeft gebeden het afgelopen jaar, en wie wie heeft bemoedigd met kaartjes en cadeautjes.
(Hmm, wel veel keer 'wie')
Ik was ook heel benieuwd of er veel vrouwen zouden zijn die al wisten of dachten te weten wie hun Secret Sister was.
Overzicht zaal; langzaam druppelt iedereen binnen

Iets na de klok van 20.00 uur mocht ik iedereen van harte welkom heten.
Ik las daarbij een paar verzen uit 2 Korinthe 1,3,4 en wel uit de Naardense Bijbel.
Andere Bijbelvertalingen gebruiken het woord troost, of troosten of vertroosten, maar de NB gebruikt het woord bemoedigen en dat vind ik voor vanavond wel zo mooi, want daar draait het programma immers om.
Rita (presentatie)

‘Gezegend zij God, de Vader van onze Heer, Jezus Christus,
de Vader der barmhartigheden,
de God van alle bemoediging,
die ons bemoedigd in al onze verdrukking,
zodat wij in staat zijn om anderen te bemoedigen in alle verdrukking,
door de bemoediging waarmee wijzelf bemoedigd worden door God!’

Een bijzonder woord; God die ons bemoedigd in alle omstandigheden, zodat wij op onze beurt ook weer anderen kunnen bemoedigen met de bemoedigingen die wij van God hebben ontvangen.
Jantine en Myrna

Na het gebed, een korte terugblik en wat mededelingen namen we eerst een ‘Moment van Aanbidding’.
We brachten Hem de eer met het lied ‘Ik prijs U, Heer’ en erkenden in dit lied dat we geen andere God willen dienen dan Hem alleen; alleen Hem willen we eren, loven en prijzen.
Als we dan ook tot ons doorlaten dringen dat Hij alles geschapen heeft, alles in Zijn hand heeft, dan kunnen we niet anders doen dan vol verwondering zingen van Zijn grootheid en Hem daarin eren.
‘O Heer , mijn God, wanneer ik in verwondering de wereld zie die U hebt voortgebracht …
Dan zingt mijn ziel, tot U, o Heer, mijn God, hoe groot zijt Gij, …’
Onlosmakend verbonden met alles is Gods trouw, is het feit dat Hij altijd Dezelfde is en blijft.
En daarvan mochten getuigen met het lied ‘God van trouw, U verandert nooit …!’
                                             Theresa                                                                     Gabriëlle

Na twee korte getuigenissen, van Theresa en van Gabriëlle (deze zullen later apart op deze site (bovenin) verschijnen onder 'Getuigenissen') was het tijd voor onze spreekster.
Marianne vertelde eerst het één en ander over haar zelf, wat ze doet, gedaan heeft en over haar stichting ‘Selah’.

Marianne sprak over bemoedigen.
Ze legde uit wat bemoedigen was (en dat houdt veel meer in dan we ons vaak realiseren) en gaf allerlei handreikingen.
Ik hoop later een uitgebreidere samenvatting te geven van haar toespraak.
De toespraak werd afgesloten met het lied ‘Zegen mij’ uit Opwekking.

Aansluitend was het tijd voor het onthullingsgedeelte.
Iedereen had netjes een laatste cadeautje meegenomen en voor in de zaal op de tafel gelegd.
Degenen (van de Secret Sisters) die er vanavond niet bij konden zijn, hadden keurig J  hun cadeautje ingeleverd, dus alle cadeautjes waren er.
Op elk cadeautje stond een naam en wat informatie over de persoon van wie het cadeautjes kwam.
Nu was het aan de persoon wiens naam op het cadeautje stond om te raden wie hun Secret Sister afgelopen seizoen was.

Ik had Marianne gevraagd of zij de eerst twee cadeautjes wilde pakken, maar voor ze dit deed, vroeg ze een ieder van ons om deze avond het gebouw niet te verlaten zonder tenminste één iemand te hebben bemoedigd.
(Ik ben eigenlijk best benieuwd of iedereen dit heeft gedaan J)
Vervolgens stond de rest van de avond in het teken van het ontdekken wie nu toch eigenlijk je Secret Sister was.
Het verbaasde mij dat er toch nog zoveel waren die het echt niet wisten en ook niet na de aanwijzingen.
Maar met wat hulp uit de zaal kwamen ze een heel eind en als men het echt niet wist, tja, dan had ik altijd nog de lijst.
Aan het einde van de onthulling, toen iedereen wist wie nu haar Secret Sister was dat afgelopen seizoen, was het tijd om de dames die niet hadden meegedaan, maar wel met ons deze avond wilde vieren, te verrassen met een kleinigheidje.
Want ja, laten we eerlijk zijn, als je al die cadeautjes voorbij ziet komen, dan is het toch wel heel erg leuk als je ook iets zou krijgen.
En daar hadden we natuurlijk wel voor gezorgd.
Een prachtig hart met op de achterkant een Bijbeltekst ter bemoediging.

En dan is de avond alweer bijna afgelopen.
Een paar woorden van dank waren nog zeker wel op hun plaats; aan onze geluidsman, Dick, onze leading vocals voor deze avond, Myrna en Jantine, voor onze gastvrouwen Evelien en Dineke, en ook niet te vergeten onze Lina, die al die lekkere spekkoek had gemaakt en natuurlijk ook voor onze Marianne.

Als laatste werden we stil om onze hemelse Vader te danken, want wat zijn we immers zonder Hem, wat zouden we nog kunnen doen zonder Hem?
Naar Hem gaat onze grootste dank!

We besloten de avond met het zingen van het Lied ‘Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan, schouder aan schouder in Uw wijngaard te staan … en met de onderstaande woorden kwam er een einde aan een prachtige en heerlijke avond.

O Heer,
laat ons iedere dag wat liefde brengen
in de wereld om ons heen;
wat licht en warmte verspreiden
op elke plek die onze voet betreedt.

Laat ons zo wat vreugde brengen
in het leven van een ieder die we ontmoeten,
zodat wat er is aan eenzaamheid, verdriet of pijn
met een stukje van U wordt omkleed.

– Amen –


En toen was het weer voorbij ...

Het eerste gedeelte van deze avond, dus tot aan de Onthulling, is opgenomen.
Als je het leuk vind om dit op CD te hebben, kun je dit even aan mij doorgeven, of hieronder deze blog kenbaar maken.
Ik zal dan zorgen dat de CD's in je bezit komen.
De onkosten zijn € 3,-.
(bij opsturen komen er portokosten bij)

Verder wil ik vanaf deze plaats ook nog even persoonlijk mijn dank uitspreken naar een ieder die mij tijdens dit seizoen Secret Sisters heeft verrast met een kaartje en zelfs met een cadeautje(s).
Als organisator stond ik buiten het programma en had dus geen Secret Sister, en om dan toch ook kaartjes te ontvangen en enkele cadeautjes raakte mij diep.
Dank jullie wel!
Ook de prachtige bos bloemen die ik aan het einde van deze avond mocht ontvangen, ontroerde mij zeer.

Naast dit alles wil ik iedereen die geweest ook nog heel hartelijk bedanken voor het helpen opruimen na afloop en het weer in orde maken van de zaal.
Heel, heel hartelijk bedankt, want we zouden wel héééééél laat thuis geweest zijn zonder jullie hulp.
Geweldig!
Dank jullie wel voor jullie inzet!

Dan rest mij alleen nog om jullie nog even te wijzen op het evaluatieformulier.
Graag zo spoedig mogelijk invullen en inleveren; de doos staat weer in de hal, maar je kunt het ook aan mij geven of bij mij door de deur doen.

Dank jullie wel allemaal en Gods rijke zegen.
Een liefdevolle groet,

Ps. Ik vond het heel bijzonder om in de wandelgangen te horen dat sommigen zich erg verbonden voelden met hun Secret Sister. Hoewel sommigen elkaar niet kenden, hebben ze het als heel bijzonder ervaren zo toch voor de ander te mogen bidden.

Teleurstellingen waren er ook tijdens het programma, geen kaartje of cadeautje, brieven met gebedspunten die soms te lang bleven liggen ...
Ook dit wil ik nog even genoemd hebben.
Ik hoop ook hierover een andere keer op terug te komen, daar dit reële gevoelens zijn die ook geuit mogen worden.
Het programma is niet perfect en zal ook nooit perfect worden, omdat er imperfecte mensen aan meedoen.
Maar wel kunnen we er allemaal heel veel van leren als we daar voor openstaan en ons best blijven doen.